Våra tjänster

Vi utför alla typer av elinstallationer, både för företag och privatpersoner. Vi utför alla typer av arbeten, så som kraft, belysning, maskininstallation/felsökning, data, fiber, larm och passage. Även viss apparatskåpsbyggnation och konstruktion utförs.

Tjänster vi kan erbjuda

Vi utför alla typer av elinstallationer, både för företag och privatpersoner.

Industriinstallationer

Fastighetsinstallationer

Säkerhetssystem

Kabelutsättning i mark

Datanät i fastigheter, koppar & fiber

Belysningsstolpar

Felsökning av alla typer av anläggningar och maskiner.

Installation och service på alla typer av motorgrindar bommar

Elinstallationer i villor, nyproduktion och till eller ombyggnad

Statuskontroll av din elanläggning, både okulär och mätningar

Mindre schaktarbeten